Служба автомобільних доріг
у Рівненській області

» Прес-центр » новини » Регламент спрямування коштів місцевих бюджетів на виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Рівненської області

Регламент спрямування коштів місцевих бюджетів на виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Рівненської області

Служба автомобільних доріг у Рівненській області з метою інформування органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Рівненської області, розміщує відповідний регламент для ознайомлення.

РЕГЛАМЕНТ

спрямування коштів місцевих бюджетів на виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Рівненської області

Завдяки прийняттю низки законодавчих актів (Закон України від 2 червня 2015 року № 491-VIII «Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення», Закон України від 2 червня 2015 року № 490-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення») місцевим органам влади суттєво розширено можливості та правові підстави для фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування. Так, цими законами внесено зміни до Бюджетного кодексу України та Законів України «Про автомобільні дороги» та «Про місцеве самоврядування»:

1. Статтею 91 Бюджетного кодексу України (пункт 10 «в» частини 1) передбачено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

2. Статтею 20 Закону України «Про автомобільні дороги» визначено, що органи місцевого самоврядування в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів мають право здійснювати капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (як співфінансування на договірних засадах);

3. Статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження: організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

4. Статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження: об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.

Прийняті зміни дають можливість органам місцевого самоврядування, в разі потреби, самостійно приймати рішення щодо фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення, а також, на умовах співфінансування на договірних засадах, - капітального та поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, при цьому не передбачено обов’язкових умов щодо виділення для цієї мети видатків із Державного бюджету України.

Механізм співпраці органів місцевого самоврядування та Служби автомобільних доріг у Рівненській області

1. Реалізовуючи власні повноваження, органи місцевого самоврядування(виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, районні, обласні ради або відповідні державні адміністрації) за результатами звернень фізичних та юридичних осіб за або власною ініціативою розглядають питання щодо необхідності покращення стану автомобільних доріг загального користування, визначають    пріоритетні ділянки доріг загального користування (державного або місцевого значення), які мають важливе значення для діяльності відповідних територіальних громад і потребують виконання дорожніх робіт, і надають запит до Служби автомобільних доріг у Рівненській області щодо надання інформації, необхідної для прийняття рішення щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на виконання обсягів робіт на цих ділянках у поточному році (щодо видів та обсягів робіт, які необхідно виконати на зазначених ділянках доріг для покращення їх стану, та передбачених видатків із Державного бюджету України чи інших джерел на виконання обсягів робіт на цих ділянках у поточному році);

2. Служба автомобільних доріг у Рівненській області на запит органу місцевого самоврядування протягом 15 робочих днів після отримання запиту надає необхідну інформацію щодо визначених у запиті конкретних ділянок автомобільних доріг загального користування, а саме:

-       підтвердження приналежності дороги до мережі доріг загального користування державного (постанова КМУ) або місцевого (рішення ОДА) значення, її індекс, номер та назва, класифікація дороги, тип покриття, категорія, наявність дорожнього облаштування та штучних споруд тощо – готується відділом ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та охорони навколишнього середовища;

-       види робіт, які необхідно виконати (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний середній ремонт, поточний дрібний ремонт або експлуатаційне утримання) – набір робіт або дефектний акт складаються інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій, за яким закріплений об’єкт;

-       довідка щодо наявності розробленої та затвердженої проектно- кошторисної документації, зазначаючи при. цьому визначений проектно-кошторисною документацією обсяг робіт у фізичних показниках та у грошовому вимірі, а у випадку відсутності документації - орієнтовний обсяг - готується інвестиційно-кошторисним відділом. Якщо об’єкт розпочато додатково зазначається обсяг вже виконаних робіт на об’єкті та необхідний обсяг виконання робіт до їх завершення;

-       інформацію щодо передбаченого обсягу фінансування для оплати необхідних робіт в розрізі джерел фінансування, потребу у додаткових видатках для оплати необхідних робіт на об’єкті надає фінансово-економічний відділ;

-       узагальнення та контроль за виконанням та підготовкою необхідної інформації виконавцями, підготовка відповіді на запит органу місцевого самоврядування у встановлений термін покладається на заступника начальника з будівництва, якому всі вищезазначені довідки та інформація передаються в письмовому та електронному вигляді в 10-ти денний термін.

3. Органи місцевого самоврядування, за результатами розгляду отриманої на виконання їх запиту інформації від Служби автомобільних доріг у Рівненській області, приймають рішення щодо виділення коштів із місцевого бюджету на фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту або утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, капітального та поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення та мають важливе значення для відповідних територіальних громад, потребують виконання дорожніх робіт, однак видатки з Державного бюджету України або інших джерел недостатні для їх виконання.

Рішення про виділення коштів із місцевого бюджету на фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту або утримання автомобільних доріг загального користування можуть прийматися як самостійно окремим органом місцевого самоврядування, так і спільно з іншими органами місцевого самоврядування на договірних засадах, якщо певний об’єкт має важливе значення для кількох територіальних громад.

У рішенні про виділення коштів із місцевого бюджету обов’язково повинно зазначатись:

- про затвердження програми, згідно якої здійснюються видатки на утримання та ремонт доріг, а також про місцевий бюджет в частині фінансування ремонту доріг загального користування;

- в бюджеті передбачені видатки на ремонт доріг загального користування і в дохідній, і видатковій частині;

- найменування об’єкта, вид робіт та обсяг видатків, який передбачається на фінансування робіт на об’єкті (в разі фінансування об’єкта з кількох місцевих бюджетів, зазначається обсяг видатків із кожного бюджету окремо), головний розпорядник коштів місцевого бюджету, одержувач бюджетних коштів та замовник виконання робіт(рекомендується визначати замовником виконання робіт Службу автомобільних доріг у Рівненській області як балансоутримувача ділянки автомобільної дороги, на якій заплановано виконання робіт),

4. Рішення щодо виділення коштів із місцевого бюджету на фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту або утримання автомобільних доріг загального користування (а також про внесення змін до таких рішень) з програмою на утримання та ремонт доріг, згідно якої здійснюються видатки на утримання та ремонт доріг, рішення про визнання Служби автомобільних доріг у Рівненській області замовником і одержувачем бюджетних коштів, підтвердження про внесення до казначейської мережі розпорядників та одержувачів коштів Служби автомобільних доріг у Рівненській області та, план використання бюджетних коштів та розпис повинні надаватись Службі автомобільних доріг у Рівненській області, яка є балансоутримувачем усіх доріг загального користування Рівненської області.

Крім того, орган місцевого самоврядування, після прийняття вищевказаних рішень, має внести Службу автомобільних доріг у Рівненській області в мережу одержувачів бюджетних коштів в районному казначействі.

5. Державні закупівлі товарів, робіт і послуг на об’єктах, визначених рішеннями про виділення коштів із місцевого бюджету на фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту або утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, капітального та поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, здійснюється замовником виконання робіт згідно з чинним законодавством.

6. Копії прийнятих рішень щодо виділення коштів із місцевого бюджету на фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування (а також про внесення змін до таких рішень) передаються заступнику начальника Служби з метою врахування їх під час підготовки планів виконання робіт, а також для інформування Укравтодору.

7. Перед початком робіт ПКД погодити зі Службою автомобільних доріг у Рівненській області та отримати ордер-дозвіл на початок виконання робіт.